Freitas

    >     Freitas     31

gonzalez FREITAS pedro

019 584006 Via Armando Bordoni 1
(17041)

FREITAS dos santos charliane

051 3140524 Via Emilia Ponente 383
(40132)

paixao FREITAS maria gessileide

031 900756 Via Risorgimento 5
(22071)

FREITAS deuzamar

0363 335443 Via Caravaggio 13
(24040)

FREITAS rodrigues de sou elda maria

0922 852880 Contrada Aquilata
(92024)

subtil FREITAS ilarina

075 603144 Via Delle Marche 26
(06100)

marques de FREITAS marcia

0342 635349 Via Stelvio Regoledo 113
(23013)

nunes de FREITAS emerson

045 6630684 Via Tavole Di Casalbergo 7
(37063)

almeida de FREITAS selma

0165 250415 Localita' Rotin 25
(11020)

cova FREITAS isabel

0165 884412 Localita' Arly
(11016)

FREITAS dos santos joao

0376 1960951 Via Boves 10
(46100)

FREITAS lopes lourdes

02 36525064 Via D'Apulia Nicola 13
(20125)

FREITAS neves ariane

02 91532046 Via Bruzzesi Giacinto 25
(20146)

FREITAS santiago paolo roberto

02 89190273 Via Tosi Franco 14
(20143)

de oliveira FREITAS esther

02 6692749 Via Cagliero Card. Giovanni 7
(20125)

martins de FREITAS neusa

02 428896 Viale Misurata 36
(20146)

nogueira de FREITAS hanna carolina

0547 51323 Piazzale Degli Eroi 3
(47020)

FREITAS jose roque

02 9101937 Via Derna 6
(20037)

de FREITAS mistrorigo adriana

0382 528114 Via Pampuri Riccardo 10
(27100)

de FREITAS maria paula

0523 481696 Via Emilia Pavese 194
(29121)

FREITAS de castro goncal angela maria

0574 23235 Via Marx Carlo 30
(59100)

de FREITAS maria fernanda

06 70305546 Via Perugia 26
(00176)

machado de FREITAS daniela

06 97614370 Via Armellini Carlo 16
(00153)

FREITAS ualter ulisses

0434 949099 Via Martin Luther King 5
(33080)

i nomi indossati da Freitas e il conteggio..La directory permette di cercare tutti i vostri membri della famiglia, senza vincoli geografici.